Celje: Zaključena sanacija cest poškodovanih pri gradnji železniške proge

V letu 2017 je Direkcija RS za infrastrukturo izvajala dela v projektu Nadgradnja železniških odsekov Rimske Toplice – Laško in Laško – Celje. Pri gradnji je izvajalec uporabljal kategorizirane občinske ceste, pri čemer je prišlo do prekomerne obremenitve s tovornimi vozili.

Na podlagi sporazuma o sanaciji poškodovanih občinskih cest, ki so ga sklenili Mestna občina Celje, investitor Direkcija RS za infrastrukturo in izvajalec podjetje Kolektor Koling, je izvajalec gradnje železniške proge na svoje stroške saniral več odsekov cest (Skalna klet, Liboje – Košnica, Tremerje – Debro) in most čez Ložnico pri Gasilskem domu v Zagradu.