Celje: Zaključena je energetska sanacija osrednje bolnišnične stavbe

V Celju so zaključili z energetsko sanacijo osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje. V okviru projekta je osrednja bolnišnična stavba dobila novo streho, fasado, okna in vrata ter prenovljeno toplotno zaščito. Celovita obnova zunanjega plašča je tako povišala energetsko učinkovitost stavbe in zmanjšala njen ogljični odtis, hkrati pa močno izboljšala bivalno ugodje za paciente in zaposlene. Investicijo v skupni vrednosti slabih 6 milijonov € je v pretežni meri financiralo Ministrstvo za zdravje in sicer dobre 3 milijone €. Evropski kohezijski sklad za regionalni razvoj je prispeval 1,59 milijona €, celjska bolnišnica pa dober milijon €.

Z izvedeno investicijo so uresničili njen osnovni namen, ki je povečanje energetske učinkovitosti stavbe, zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšanje bivalnega ugodja za paciente in zaposlene. Z energetsko sanacijo stavba sledi smernicam energetske učinkovitosti stavb in dobrega gospodarjenja z javnimi dobrinami. Ker so se s celovito energetsko prenovo izboljšale tako funkcionalne kot energijske lastnosti stavbe, pričakujejo številne pozitivne učinke. Na področju energetike ocenjujejo, da bo prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1.203 MWh, prav tako naj bi se letno za približno 385,4 ton znižale emisije CO2. Zaradi prenove se bodo zmanjšali tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe.

Oglas