Celje: Zadnjih trinajst mesecev do odrešitve?

Na lokaciji med tovorno železniško postajo Celje in trgovino OBI so že nekaj let z UV folijo pokrite ogromne količine izkopane zemljine. Gre za izkop, ki je nastal v okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje. Že po prvotnem načrtu bi naj bila vsa zemljina predelana leto dni od nakopičenja, a to so bile le ‘pobožne’ želje. Kot so nam pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo, ki je investitor, pokriti kupi predstavljajo 27.119 kubičnih metrov izkopanega materiala, ki je bil odložen na območju javne železniške infrastrukture ob tovornem delu postaje Celje.

Mestna občina Celje je že nekajkrat pozvala investitorja, da naj izkope odpelje, saj gre za one-snaženo zemljino, ki jo je potrebno ustrezno odložiti oziroma predelati. Ob tem so poudarjali, da je neodzivnost Direkcije in Ministrstva za infrastrukturo v zvezi s tem je nedopustna.

V juniju 2018 je bila sklenjena pogodba z najcenejšim izvajalcem, podjetjem Stonex, ki je ponudil predelavo nevarnih odpadkov v gradbeni proizvod. Njegova naloga je bila tudi pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij. Rok za predložitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij je bil lanski 1. april, rok za izpolnitev vseh obveznosti pa letošnji 1. avgust. A gradbišče še vedno sameva.

Kot je na zadnji seji pojasnil celjski župan Bojan Šrot, je izvajalec, podjetje Stonex, že dobil gradbeno dovoljenje in sanacija naj bi se v kratkem začela. Na DRSI so nam zagotovili, da naj bi se s pripravljalnimi deli pričelo po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, predvidoma v roku dveh do treh mesecev. Rok za dokončanje del je 25. maj 2022. Kam bodo odložili predelano zemljino pa v aktualni številki časopisa Celjan.

Oglas