CELJE Začetek sojenja v zadevi Delamaris

Z večurnim zagovorom prvoobtoženega odvetnika Mira Senice se je tri leta po predobravnanem naroku dopoldne na celjskem sodišču lahko začelo sojenje v primeru Delamaris.

Na zatožni klopi so še Hilda Tovšak, Blanka Muster in Olga Zaviršek.

V različnih povezavah se zagovarjajo za zlorabo položaja pri vodenju gospodarske družbe, napeljevanje k kaznivemu dejanju in za pranje denarja. Kazniva dejanja se nanašajo še na obdobje 2006/07.

Senica je med drugim poudaril, da si je 1,4 milijona evrov provizije za Vegradove posle prislužil na pošten način, saj je propadlo velenjsko podjetje takrat zaslužilo več kot 20 milijonov evrov.

Tudi Tovšakova je potrdila, da je bil posel za Vegrad zelo donosen, zato ne razume, kako se je njegova vsebina lahko znašla v obtožnici. Spomnimo, da je nekdanja Vegradova direktorica krivdo sprva priznala, nato pa priznanje umaknila, saj so izločili del dokazov, ki so se nanašali nanjo.

Sojenje se nadaljuje 14. septembra.

Oglas