Celje: Začetek obnove Teharske ceste predviden v letu 2023

Foto Uroš Urlep

Teharska cesta je ena tistih, ki v občini že vrsto let čaka na prepotrebno obnovo, tega pa se zavedajo tudi na Mestni občini Celje (MOC). Seveda pa bo njena obnova zahtevala veliko denarja, ki pa ga na občini trenutno nimajo. Kot so nam pojasnili, prioriteto izvedb večjih investicijskih projektov trenutno narekujejo naložbe MOC v teku, ki so sofinancirane iz naslova EU in državnih sredstev.

Projektantska ocena za izvedbo rekonstrukcije Teharske ceste znaša približno 2,4 milijona €. »Navedena vrednost obnove ceste ne vključuje nujnih izvedb potrebnih križanj z načrtovanimi glavnimi meteornimi kolektorji za odvodnjavanje zalednih padavinskih vod širšega območja nad Popovičevo cesto; le ti so ocenjeni na vrednost približno 2 milijona €,« so jasni na občini. Kot še dodajajo, je pred izvedbo rekonstrukcije ceste potrebno izdelati projekte, ki urejajo predhodno omenjeno odvodnjavanje zalednih vod. »V projektiranju je meteorni kanal pri Popovičevi ulici. Glede na stanje zalednih vod na tem območju se predvideva, da bodo potrebni vsaj trije večji meteorni kanali, ki bodo križali Teharsko cesto, in bi jih bilo nujno izvesti sočasno ali pred rekonstrukcijo ceste,« pojasnjujejo na občini.

Problem zalednih vod in poplavljanja območja je izpostavil tudi Stanko Pompe, predsednik Krajevne skupnosti Aljažev hrib. Mercatorjeva trgovina je bila že velikokrat poplavljena, tudi bližnji Gastro, kitajska restavracija, podjetje Utež … Voda, ki se steka z Marovškovega hriba in Starega gradu, si utira pot po Popovičevi ulici in predstavlja velik problem. Pravi, da je bilo projektov za odvodnjavanje že več, kateri bo pravi, pa bomo videli, ko bo stekla obnova Teharske ceste.

Kako je celjska občina pred leti sploh postala lastnica dotrajane Teharske ceste, kaj vse se bo ob obnovi ceste še dodatno zgradilo, pa v aktualni številki časopisa Celjan.

Oglas