CELJE Začasno ukinili avtocestno policijo

Po vsega slabih štirih mesecih je (začasno) ukinjeno delovanje celjske specializirane enote avtocestne policije (SEAP), ki je bila začasno nameščena na celjskem sejmišču in naj bi jo kasneje premestili v Arjo vas, z ducatom policistov pa je pokrivala območje med Trojanami in Tepanjem. Nadaljevanje projekta, ki se je v Celju slavnostno začel ob občinskem prazniku, je zdaj pod vprašajem, enako pa velja tudi za enoti v Kopru in Mariboru.

Do sprememb je konec prejšnjega meseca prišlo zavoljo velike kadrovske podhranjenosti policije, zlasti prometne, kamor so povečini vrnili dosedanje avtocestne policiste. Na generalni policijski upravi so ukinitev štirih enot SEAP označili za začasno, znova naj bi jih obudili, ko bo pripravljen kadrovski elaborat. Kadrovska pokritost je ponekod manjša od 60 odstotkov, s premestitvijo policistov v SEAP pa so dodatno osiromašili delovanje postaj prometne policije, tudi celjske, ki se na klasični način ne morejo več popolnjevati.

Odločitev o spomladanski aktivaciji SEAP so v vodstvu policije v uradnem sporočilu zdaj označili za preuranjeno, začasne spremembe pa da nikakor ne pomenijo ukinjanja nadzora prometa na avtocestah.

Oglas