CELJE Zvone upravičil, za Elizabeto Štorman odrejena privedba

Na celjskem sodišču niti danes niso opravili predobravnavnega naroka za Elizabeto in Zvoneta Štormana, ki sta obtožena poskusa oškodovanja upnikov.

Zvonetu Štormanu je sodnica izostanek upravičila, saj so iz odvetniške pisarne, ki jo je letos pooblastil za zastopanje, sporočili, da so se zaradi navzkrižja interesov obrnili na odvetniško zbornico. V stečaju so namreč zastopali enega od oškodovancev.

Elizabeta Štorman je dopoldne manjkala neupravičeno, zato so zanjo odredili privod na sodišče. Naslednji narok je razpisan za 26. februar.

Primer sega v leto 2013, ko je Nova KBM Leasing gostinca pozvala k poplačilu dolga, česar pa ni bil več zmožen, zato je na svojih nepremičninah ustanovil zemljiški dolg, hči pa je prijavila fiktivno terjatev v znesku 360.000 evrov.