CELJE: vzhodna obvoznica v državnem načrtu

Vzhodna celjska obvoznica je uvrščena v državni načrt razvojnih programov. Tekla naj bi od Kidričeve ceste do Polul.

Nova cesta Tehnopolis – Polule.

Direkcija za infrastrukturo je v spremenjeni načrt razvojnih programov na področju cest in železniške infrastrukture prejšnji teden uvrstila tudi izgradnjo resnično težko pričakovane vzhodne celjske obvoznice. Predmet investicije je izgradnja nove cestne povezave med dvema glavnima cestama od Tehnopolisa do Polul. Cilji investicije so poleg izgradnje nove cestne povezave v dolžini približno treh kilometrov med drugim še izgradnja predora, rekonstrukcija obstoječih cest v območju navezave, izgradnja površin za pešce in kolesarje in mostu čez Savinjo pri opuščenem kamnolomu. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2027 do 2030.

Koliko pa bo stala razbremenitev tranzitnega prometa, preverite v jutrišnjem lokalnem časopisu Celjan.

(Uroš Urlep)

Oglas