CELJE VOJNIK ŠTORE Kanalizacijska pokritost je vsaj 99 odstotna

V Celju, Vojniku in Štorah so zaključili skupni projekt odvajanja in čiščenja voda v porečju Savinje, ki je stal skoraj 7,4 milijone evrov, od tega 4,5 milijonov na območju Mestne občine Celje. Najhitreje so dela opravili v Vojniku, na sistem pa so na novo priključili več kot 4000 prebivalcev. Dogradili so 26 kilometrov in pol cevi ter postavili 16 črpališč, skoraj 650 novih hišnih priključkov, pridobiti je bilo potrebno 38 gradbenih dovoljenj. Pokritost s kanalizacijskim omrežjem v nobeni od sodelujočih občin ni manjša od 99 odstotkov. S projektom pričakujejo celovito izboljšanje stanja podzemnih in površinskih voda (Savinja, Hudinja, Voglajna).

MOC je pri njegovem izvajanju imela nosilno vlogo in je lanskega junija z državo sklenila pogodbo o sofinanciranju v znesku 4,7 milijonov evrov. »Ostaja še nekaj manjših delov, ki že imajo gradbena dovoljenja, nekaj projektov pa je še v izdelavi in računamo, da bomo preostala strnjena območja, ki so del aglomeracije Celje, uspeli zgraditi in priključiti na kanalizacijsko omrežje v obdobju nove finančne perspektive 2021-2027. V tej fazi vrednost manjkajočih projektov ocenjujemo na okoli tri milijone evrov. Verjamem, da bomo tudi tu uspešni pri pridobivanju kohezijskih sredstev«, je dejal celjski župan Matija Kovač in dodal, da je stanje v primerjavi s prejšnjim zdaj boljše za dva odstotka in pol.

V Štorah in Vojniku je ta odstotek precej večji (22 in pet odstotni porast), zato je štorski župan Miran Jurkošek zadovoljen, da je občina zdaj bogatejša za slabih sedem kilometrov kanalizacije in štiri črpališča, kar je zadoščalo za 129 novih priključkov oziroma 535 uporabnikov. Vojniški župan Branko Petre pa pravi, da so graditev treh kilometrov kanalizacijskih vodov za 73 priključkov (256) prebivalcev izkoristili tudi za ureditev ulic oziroma druge potrebne infrastrukture.