CELJE Vojaški poklici, oborožitev, kadri

Obiskovalci si do vključno sobote v hali L celjskega sejmišča še lahko ogledajo vojaški sejem (vstop je prost).

Namenjen je predvsem promociji vojaških poklicev, predstavitvi oborožitve, možnostih prostovoljnega služenja vojaškega roka ali v pogodbeni rezervi.

V prvi vrsti želijo v oborožene sile pritegniti kar največ mladih, ki za 13 tedensko prostovoljno vojaško usposabljanje v Vipavi, Bohinjski Beli, Murski Soboti in Novem mestu (rekrute napotijo v najbližji kraj glede na lokacijo bivanja) prejmejo 3700 evrov.

Nekaj zanimanja je tudi za sodelovanje v pogodbeni rezervi, kjer lahko rezervisti pod posebnimi pogoji služijo do 60 oziroma 65 leta starosti.

Slovenska vojska bo tudi v prihodnje nadaljevala s podobnimi aktivnostmi, saj mora popolniti svoje vrste, da bi v tem merilu zadovoljila minimalnim standardom in zahtevam Nata.