CELJE V zaporu prepovedali obiske

Tudi v celjskih zaporih sledijo napotkom in usmeritvam, ki jih v zvezi s širitvijo okužbe izdaja Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

Tako so v Celju, kakor tudi vseh ostalih zaporih širom države, do preklica prepovedani vsi obiski. Kot so še zapisali, se zavedajo, da gre za poseg, ki posega v pravice zaprtih oseb, vendar pričakujejo, da ga bodo zaprti in njihovi svojci sprejeli.

Zapori bodo obsojencem in pripornikom v tem času skušali na drugačne načine zagotoviti ohranjanje stikov z zunanjim svetom (telefon, internet).

O trenutnih razmerah v celjskem zaporu bomo več poskušali izvedeti jutri.