CELJE V zadevi »braslovška zemljišča« znova oprostilna sodba

Z izrekom oprostilne sodbe se je na celjskem sodišču včeraj končalo četrto sojenje nekdanjima braslovškima županu in podžupanu Marku Balantu in Vinku Drči.

Sodnica Maja Manček Šporin je razsodila, da tožilstvo ni uspelo dokazati, da sta pri očitanem kaznivem dejanju zlorabe položaja skupaj z zdaj že pokojnim uslužbencem okoljskega ministrstva Dušanom Janezom Gačnikom delovala načrtno.

S sporno prekategorizacijo kmetijskih zemljišč v zazidljiva se je Drča leta 2008 okoristil za več kot 140 tisočakov, potem ko je z družbo Silco sklenil predpogodbo o prodaji takrat še kmetijskega zemljišča. Klavzula je določala, do kdaj mora parcela postati zazidljiva, Braslovče pa so se zaradi razvojnih načrtov takrat pripravljale na obsežno spremembo namembnosti parcel.

Sodba še ni pravnomočna, pričakovati je pritožbo tožilstva.

Več preberite v Celjanu.