CELJE Terjatve do Zakelška bodo iskali s pravdo

Na celjskem okrožnem sodišču se je dopoldne končalo sojenje podjetniku Stanku Zakelšku, obtoženemu poslovne goljufije.

O Zakelšku so mediji največ poročali v obdobju sojenja v zvezi s poroštvi občine Štore njegovemu podjetju Hudournik, tokrat pa je bilo o neplačanih gradbenih poslih še iz obdobja, ko so v Celju gradili Mercatorjev poslovno trgovski center.

Zakelšek nam je dejal, da je oba podizvajalca, danes oškodovanca, lahko poplačal le delno in še to iz naslova drugih poslov. Za ta del je bil Zakelšek že pravnomočno obsojen, primer pa je preko višjega in vrhovnega romal tudi na ustavno sodišče, kjer pa so naložili, da se na celjskem okrožnem sodišče bolj opredelijo okoli pravno premoženjskih zahtevkov oškodovancev .

Šlo je za ključno vprašanje koliko je Zakelšek kot pooblaščena oseba Hudournika in kot fizična oseba dolžan oškodovancema. Sodišče ugotavlja, da je pri Hudourniku bil izveden prisilni in nato še stečajni postopek, kjer je bil eden od upnikov poplačan v višini 20 odstotkov, Zakelšek pa pravnomočno obsojen na pogojno kazen. Da bi še kaj iztržili od njega kot fizične osebe, se bosta obe oškodovani podjetni morali odpraviti na pravdo.

Zakelška so oprostili tudi vseh stroškov kazenskega postopka.

Več preberite v Celjanu