CELJE Ta teden konec brnenja ob Savinjskem nabrežju

Po zagotovilih Mestne občine Celje bodo ta teden zaključili urejanje zadnjega dela kolesarske poti in pločnika do priključka na krožišče v smeri Laškega.

Dela bi morali skleniti že do prvomajskih praznikov, zamuda pa je nastala, ker je projekt kolesarskih povezav sofinanciran z evropskimi sredstvi, ne zajema pa ureditve zunanje podobe, niti postavitve nove javne razsvetljave.

Celjani so morali počakati tudi na mnenje arboristične stroke v zvezi z brezami oziroma njihovo odstranitvijo, predhodno pa so v tem delu Savinjskega nabrežja odstranili vsa parkirišča.

»Po nasvetu arboristke smo ohranili zeleni pas in brezam zagotovili takšno rastno okolje, da jih bomo lahko čez leta, ko se bo njihovo življenjsko obdobje izteklo, brez težav zamenjali z novimi drevesi. Kasneje, ko bomo prenavljali Slomškov trg, Razlagovo ulico in Savinjsko nabrežje, bomo sedanjo izvedbo na stiku med pločnikom in zelenim pasom dokončno uredili oziroma uskladili s projektom celovite obnove mestne infrastrukture«, navajajo na MOC.