CELJE Stripi bodo reden gost

V Celjskem mladinskem centru so pripravili razstavo stripov in sejem starih stripov. Organiziral ga je zavod CMLC, dogodek pa sta popestrila znani stripovski ustvarjalec Iztok Sitar (na sliki desno ob vodji prireditve Boštjanu Vrečku) ter ilustrator Denis Polanc.

Na svoj račun so navkljub nekoliko skromnejši udeležbi lahko prišli starejši in mlajši ljubitelji tovrstne literature, sejem in razstavo pa bodo v prihodnje še vsebinsko in snovno obogatili, po napovedih organizatorjev jo bodo v prostorih CMC prirejali vsak mesec.

Oglas