CELJE Stavka v Tušu preklicana

Po nočnih pogajanjih uprave Tuša s predstavniki podjetniškega in panožnega sindikata je prišlo do dogovora, ki je vsaj začasno sprejemljiv za obe strani. S tam je današnja stavka odpovedana, Tuševe trgovine pa so povsod odprte.

Kakor so sindikati poudarjali še včeraj, se jim je z vodilnimi v podjetju uspelo dogovoriti o vsem, razen o plačah.

Zadnja ponudba vodstva Tuša je bila 1.150 evrov bruto, sindikat in zaposleni so vztrajali pri 1.203 evrih, kolikor znaša minimalna plača v Sloveniji.

Nazadnje sta strani dosegli kompromis pri 1.180 evrih, kar pa je, kot rečeno, zgolj začasno rešitev, ki je odpihnila prednovoletno stavko, težav pa že zdaleč ni odpravila.