Celje: Starejšim pomagajo tudi profesorji in dijaki zdravstvene šole

V teh nepredvidljivih časih, ko zaradi novega koronavirusa primanjkuje zdravstvenega osebja, nekateri dijaki Srednje zdravstvene šole Celje nesebično pomagajo v domovih za starejše. V dopoldanskem času imajo pouk na daljavo, popoldan pa se posvečajo varovancem domov.
Med te dijake sodita tudi Pia Pavletić in Jerneja Lednik, ki popoldneve preživljata v celjskem Domu sv. Jožefa, ter Neja Novšak in Anita Kajtna, ki delata v Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem Mostu.

Pomagajo tudi v bolnišnici
Dijakinje celjske zdravstvene šole so pokazale, da so iz pravega testa in da znajo priskočiti na pomoč tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. V Splošni bolnišnici Celje so na pomoč nesebično priskočile tudi naše profesorice zdravstvene nege. V prostem času se vključujejo v delo bolnišnice in tako pomagajo pacientom in zaposlenim.
»Ponosni smo na vse, dijake in profesorje, ki v teh težkih časih nudijo svoje znanje in izkušnje pacientom in ostarelim. Z nadčloveškimi napori in z vso predanostjo poklicu pa delajo tudi naši bivši dijaki. Med takšnimi je tudi Tler Pfeifer, ki s covid bolniki dela v Domu sv. Jožefa. Vedno optimistični fant, ki pravi, da si kljub težkim razmeram v domu boljše službe ne more zamisliti,« so še pojasnili na Srednji zdravstveni šoli Celje.

Oglas