Celje: Spremenjen prometni režim v času praznikov

V času od torka, 31. oktobra do srede, 1. novembra bo na javnih cestah na območju pokopališč v Mestni občini Celje veljal spremenjen prometni režim.

ENOSMERNE CESTE MESTNO POKOPALIŠČE

Začasna sprememba režima z ureditvijo enosmernega prometa v torek, dne 31.10. od 8. do 16. ure in sredo, dne 01.11. od 7. do 17. ure, na javnih cestah na območju Mestnega pokopališča Celje:

– na Popovičevi ulici od uvoza za trgovino Voglajna do Ceste na Stari grad,

– na območju ceste Selce-Podgorje-Teharska,

– na Mirni poti od Popovičeve po pokopališču, del Kolškove do Teharske.

ENOSMERNA POKOPALIŠČE TEHARJE

Začasna sprememba prometnega režima z ureditvijo enosmernega prometa dne 1.11. od 7. do 17. ure, bo veljala tudi na javnih cestah pokopališča Teharje:

– na območju lokalne ceste Štore-Sv. Ana-Teharje iz smeri Teharij proti Sv. Ani in na javni cesti Sv. Ana–Teharska cesta do ceste Celje-Šentjur.

AVTOBUSNI PREVOZI

Izletnik Celje bo uvedel tudi izredne avtobusne prevoze na naslednjih trasah in terminih:

31.10. – krožna avtobusna proga bo potekala po trasi Zg. Hudinja – Nova vas – Lava – železniška postaja – Partizanska cesta – Teharska cesta – po Mirni poti na pokopališče – po Kolškovi ulici s pokopališča, med 10. in 16. uro (vsako uro po voznem redu),

1.11. – avtobusna proga bo potekala po trasi Zg. Hudinja – Nova vas – Lava – železniška postaja – Partizanska cesta – Teharska cesta – po Mirni poti na pokopališče – po Kolškovi ulici s pokopališča, med 10. in 16. uro (vsako polno uro po voznem redu),

1.11. – avtobusna proga bo potekala po trasi Železniška postaja – Metropol – po Mirni poti pokopališče – po Kolškovi ulici s pokopališča, med 8. in 16.30 uro (vsakih 20 minut).

Oglas