CELJE Spor z železničarji se bo nadaljeval

V celjski mestni četrti Slavko Šlander so nadvse ogorčeni, še bolj pa presenečeni nad – kakor sami pravijo – neprepričljivimi pojasnili Slovenskih železnic v zvezi z nedavnim golosekom med železniškim tirom in sprehajalno potjo, ki jo uporabljajo šolarji, tam pa so med posegom uničili tudi velik del zaščitne ograje.

»Če so že morali odrezati veje, bi jih pustili z notranje strani poti, saj niso motile nikogar in prepričani smo, da niso mogle motiti niti njihovih signalnih naprav na tem delu proge, saj drevesa niso bila tako visoka in široka. Čudno, da signalizacije še večja drevesa od Plave lagune naprej ne motijo«, pojasni predsednik mestne četrti Mihael Zver.

Kot netočne zavrača še navedbe SŽ, da bi bila drevesa obrezana tudi leta 2014 in da je zaščitna mreža stara že 25 let, saj je celjska mestna občina mrežo zamenjala pred šestimi leti. »Ob tem predelu v stanovanjskih blokih biva okoli tisoč ljudi z družinami, ki so jim z golosekom vzeli tudi zaščito pred hrupom. Z navedenimi dejstvi bomo seznanili generalnega direktorja SŽ in pristojne državne inštitucije«, dodaja Zver, ki kljub vsemu še dopušča možnost dogovora in sanacije razmer v dobro krajanov.