CELJE Socialni pokopi ne naraščajo

Navkljub epidemiji in posledičnemu porastu socialnih stisk se število tako imenovanih socialnih pokopov v Celju ne povečuje. V primerjavi z letoma 2009 in 2013 jih je bilo lani celo za več kot polovico manj.

Spomnimo, da je država leta 2014 spremenila zakon in ukinila pogrebnine. Zanje še vedno lahko zaprosijo prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka. A če svojci ne zmorejo pokriti stroškov pogreba, bodisi jih pokojni nima, je za pokop dolžna poskrbeti občina, kjer je bival.

V teh primerih gre za skromen pokop, ki v Celju na primer stane le nekaj nad 700 evrov. Lani je bilo takšnih pogrebov vsega 16, letos se trend nadaljuje, pred osmimi leti pa so jih našteli celo 33.