CELJE: Slovenski lovci ocenili svoje delo

IMG_9210
108 delegatov je predstavljalo okrog 21 tisoč članov Lovske zveze Slovenije.

V Celju so se včeraj sestali slovenski lovci, združeni v Lovsko zvezo Slovenije (LZS). 108 delegatov, ki je predstavljalo okrog 21 tisoč članov LZS, je pozitivno ocenilo lansko in tudi letošnje delo svoje organizacije.

»Lovska zveza zastopa stališča v korist varstva narave in trajnostnega upravljanja z divjadjo,« je povedal predsednik mag. Lado Bradač. »V zadnjem obdobju napr. intenzivno opozarjamo na neprimernost povečanega odvzema jelenjadi. Tako smo v zvezi s tem ustreznemu ministrstvu že podali strokovno utemeljeno stališče. Zavzemamo se namreč za posege v populacije divjadi, ki temeljijo na znanstvenih metodah.«

Poleg tega lovci v zadnjem času še opozarjajo na pomen izvajanja monitoringa šakala, o prisotnosti katerega priča podatek, da je bilo v Sloveniji lani evidentiranih sedem povozov šakala.