Celje: Servis 48 občani s pridom uporabljajo

Servis 48 je spletna storitev, ki jo je Mestna občina Celje decembra 2015 prenovila in s katero lahko občani sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe mesta. Spletni servis temelji na interaktivni karti Celja, občani pa lahko pripnejo tudi pripadajoče fotografije. Aplikacija je podprta na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih z operacijskimi sistemi Android.

Največ vprašanj in pobud imajo Celjani v povezavi z vzdrževanjem cest, urejanjem zelenic, košnjo trave, obrezovanjem dreves, urejanjem otroških igrišč in glede javne razsvetljave. Pogosto dobijo tudi pobude s področja ekologije in prometa. Statistični podatki kažejo, da število vprašanj in pobud narašča. Leta 2017 so odgovorili na 291 vprašanj in pobud, leta 2018 na 298, letos do konca avgusta pa na kar 236.

Delovanje servisa je dokaj preprosto. Po prejemu zahtevka skrbnik preveri primernost in ga, če je ustrezen, dodeli odgovorni osebi za določeno področje. Odgovorna oseba pripravi odgovor in ga posreduje skrbniku Servisa 48, ki ga nato objavi v aplikaciji in s tem avtomatsko tudi obvesti občana.