CELJE Septembra novi predsednik okrožnega sodišča

Sodni svet je že konec junija objavil poziv kandidatom k oddaji vlog za predsednika celjskega okrožnega sodišča. Sedanji predsednik Matevž Žugelj konec avgusta odhaja v pokoj.

Imena kandidatov še niso znana, po neuradnih in nepreverjenih informacijah, ki prihajajo iz sodnih krogov, pa naj bi bili v Celju kar štirje kandidati za Žugljevega naslednika.

V prvi vrsti omenjajo njegovo namestnico sodnico Petro Giacomelli, položaj naj bi bojda zanimal tudi višji sodnici Zinko Strašek in Jožico Arh Petkovič, na to mesto naj bi se tudi menda zelo želel vrniti Miran Jazbinšek, ki vodi službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč,

Kot so nam razložili v sodnem svetu, morajo pri izbiri in imenovanju kandidatov za vodstvena mesta v sodstvu upoštevati zlasti potrebe konkretnega sodišča, kandidatov strateški program dela, njegove strokovne kvalifikacije in posebna znanja, izkušnje, priporočila ter dosežke v zvezi s sojenjem. Niti kandidatovo poznavanje tujih jezikov ne bo odveč.

V kolikor izbor ne bo uspešen, lahko za šest mesecev imenujejo začasnega predsednika.

Več preberite v Celjanu.

 

 

Oglas