Celje: Razširili javno vodovodno omrežje

Mestna občina Celje je na območju naselij Šmartno v Rožni dolini, Zlaka in Šentjungert financirala razširitev javnega vodovodnega omrežja in s tem omogočila priključitev novim odjemalcem.

Projekt je zajemal obnovo hidromehanske opreme vodohrana Šmartno, dograditev črpališča, izgradnjo dveh novih vodohranov in izgradnjo 1190 metrov povezovalnega vodovoda. Za domačine, ki so se prej oskrbovali z vodo z nefunkcionalno dolgimi hišnimi priključki iz vodohrana Šmartno, z lastnimi vodovodi ali iz internih vodnih virov, je to velika pridobitev, ki so je bili zelo veseli. Gradbena dela – izvajalo jih je podjetje AGM Nemec, d. o. o. – so trajala od aprila lani. Skupno so za dela odšteli malo manj kot 400 tisoč evrov.

Med gradnjo vodovoda je Elektro Celje sočasno uredilo tudi novo nizkonapetostno omrežje od transformatorske postaje Šmartno do zaselka Šentjungert. (UC)

Oglas