CELJE Preko 360 pripomb na občinski prostorski načrt

Z oblikovanjem novega občinskega prostorskega načrta želijo v Celju zagotoviti čim več stavbnih zemljišč, kajti skladno z evropsko uredbo kmetijskih zemljišč kmalu ne bo več mogoče prekategorizirati.

Po javni razgrnitvi je največ pripomb na prostorski načrt je prišlo z območij Trnovelj, Lopate in Ljubečne, pojasnjuje celjski župan Matija Kovač. »Po zaključeni javni razgrnitvi, ki jo jemljemo kot najpomembnejšo fazo, smo k občinskemu prostorskemu načrtu prejeli več kot 360 pripomb, ki jih izdelovalec Razvojni center Celje pregleduje, s stališči do teh pripomb se bomo odzvali v 14 dneh. Na tak način bo nastal predlog prostorskega načrta, ki ga bo mestna občina nato predala v pregled 36 nosilcem urejanja prostora.«