CELJE Pravosodna ministrica obiskala celjsko sodišče

Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič se je dopoldne mudila na delovnem obisku na celjskem sodišču.

Pozitivno je ocenila njegovo delovanje v časa koronavirusa in se sestala z vsemi vodstvenimi kadri. Spregovorili so o spremembi zakonodaje, ki naj bi prinesla enovitega sodnika (povezal naj bi vloge okrajnih, okrožnih in višjih sodnikov), čemur je predsednik višjega sodišča v Celju Branko Aubreht naklonjen, spregovorili so tudi o mreži sodišč z enim okrožjem.

Med prioritete je Kozlovičeva uvrstila elektronsko poslovanje in digitalizacijo sodstva, kar sodi v paket sprememb sodniške zakonodaje v smislu olajšanega poslovanja sodišč.