CELJE: potopni stebriček na Ul. Ivanke Uranjekove

Potopni stebriček je odslej aktiven na Ulici Ivanke Uranjekove.

Na Muzejski trg se vstopa po Ulici Ivanke Uranjekove, izstopa pa po ulici Na okopih ali na kro-žišču, ki se navezuje na Gosposko ulico. Foto MOC.

Z vzpostavitvijo delovanja potopnega stebrička, vgrajenega na koncu Ulice Ivanke Uranjek, bodo na celjski občini omogočili večji nadzor nad prometnim režimom na ulici Na okopih in Muzejskem trgu. Spomnimo, da je območje namenjeno samo pešcem in že od 1. oktobra 2017 tukaj velja enak prometni režim kot povsod drugod v zaprtem delu starega mestnega jedra. Na območje ulice Na okopih in Muzejskega trga bodo lahko vstopali samo imetniki dovolilnic.