CELJE Polovica tožilcev je doma

Zaradi priporočil vlade in NIJZ v zvezi z zajezitvijo širjenja koronavirusa so na celjskem državnem okrožnem tožilstvu odredili, da bo polovica tožilcev delala od doma.

V službo bodo prihajali samo na sodne obravnave oziroma dežurstva, bodisi v primeru ko prevzemajo dodeljene jim kazenske spise. Od doma delajo tudi vsi višji pravosodni svetovalci, delo na tožilstvu pa opravljajo zgolj izmenično.

Osebju zaradi narave dela tega ni bilo mogoče odrediti. V službenih prostorih so jim zaradi povečanega tveganja okužb namestili varovalna stekla oziroma jih premestili v izpraznjene pisarne.

Ob vstopu v zgradbo merijo temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Ostale naloge, kot so pogajanja in odložitve, opravljajo nemoteno, vendar ob zaostrenih higienskih pogojih.

Oglas