CELJE: podzemni zbiralniki smeti najprej na Gubčevi

Podzemni zbiralniki smeti bodo najprej na Gubčevi, nato še v ostalih delih mesta. Tisti, ki so pripravljeni sofinancirati izgradnjo, bodo zagotovo preskočili seznam.

Gradnja podzemnih zbiralnikov za smeti na Gubčevi ulici.

V knežjem mestu poteka eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice, projekt, ki je  ocenjen na 1,27 milijona evrov. Po prvotnih načrtih naj bi z deli zaključili do konca maja prihodnjega leta. Na Gubčevi ulici obenem poteka tudi ureditev podzemnih zbiralnikov smeti po vzoru tistih, ki so že v rabi na prenovljenem Muzejskem trgu. Tam je Mestna občina Celje (MOC) lani oktobra uredila prvo podzemno zbiralnico odpadkov v Celju. Naložba je vredna okrog 40.000 evrov. V družbi Simbio so nam pojasnili, da bodo skupaj s strokovnimi službami MOC pripravili investicijski načrt, ki bo obsegal dinamiko izgradnje podzemnih in nadzemnih zbiralnikov še v drugih delih mesta. Začetek izvedbe bo v naslednjem letu.

Vsepovsod investicija ne bo mogoča
Ob tem dodajajo, da seznam, kje naj bi zbiralnike postavili najprej, še ne obstaja, obstajajo pa določena območja, ki so izrazila željo in potrebo po izgradnji oz. ureditvi. Nekateri so pripravljeni tudi sofinancirati izgradnjo in ti bodo zagotovo preskočili seznam, ki je v nastajanju. »V kolikor želijo v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ali upravitelji posameznih stanovanj sami prevzeti investicijo, jo lahko,« so jasni na Simbiu.

Vsepovsod pa izvedba podzemnih zbiralnikov ne bo mogoča. Za takšne primere bodo nameščali nadzemne zbiralnike. Za novograjene večstanovanjske objekte bodo izdajali smernice in projektne pogoje, tako da bo že ob gradnji objekta poskrbljeno tudi za zbiralnike.

Sprejet tehnični pravilnik
Na zadnji seji so mestni svetniki sprejeli tudi Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje.

Kaj točno ta obsega, pa jutri v lokalnem časopisu Celjan.

(Uroš Urlep)