CELJE: PM 10 – najslabše v državi na Mariborski v Celju

Meritve so pokazale, da je od devetnajstih merilnih postaj najslabše podatke zbrala celjska.

Merilno mesto Celje.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je objavila podatke, ki še niso dokončni, iz
katerih je razvidno, da smo lani v Celju edini presegali dnevno mejno koncentracijo PM 10
delcev. Največkrat, kar 43-krat, je bila presežena na merilnem mestu ob Mariborski cesti. Gre za edino lokacijo v Sloveniji, kjer so bile v letu 2019 mejne dnevne vrednosti presežene več kot dovoljenih 35-krat v letu.

A kljub temu naj bi se na merilnem mestu Celje preseganja z leti zmanjševala. Leta 2018 so bile dnevne vrednosti delcev PM 10 nad mejno vrednostjo skupaj 35 dni, v letu 2017 49 dni, leta 2016 52, leta 2015 pa kar 70 dni. Leta 2018 je število preseganj na merilnem mestu Celje Mariborska znašalo prav tako 43, kot lani, kar kaže na velik vpliv prometa.

Onesnaženost zraka z delci PM 10 je zelo odvisna od vremenskih razmer; kateri meseci so najbolj kritični, preverite v pregledu, ki ga objavljamo v novi številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)