CELJE Parkiranje pred dežurno lekarno razburja

Vse odkar je dežurna lekarna v Celju lanskega maja začela delovati na novi lokaciji na Glaziji, se tam porajajo težave zaradi onemogočenega parkiranja strank.

Te vozila največkrat puščajo na pločniku, avtobusnem postajališču ali drugih neprimernih površinah, mestno redarstvo pa jim piše kazni. Kakšne so možnosti za rešitev?

Parkiranje za kratek čas se često sprevrže v dolgo čakanje, kadar je v lekarni gneča. Napačno parkirana vozila seveda ovirajo promet, toda stranke drugih možnosti praktično nimajo, razen garažne hiše, kar pa podaljša čas nakupa in ga tudi podraži.

Policija izdaja obvestila o prekršku in opozorila, mestno redarstvo je doslej ukrepalo nekaj več kot 30-krat.

Mestna občina Celje se z zasebnikom, ki ima v lasti bližnjo ploščad (slika desno), ki bi lahko bila primerna za parkiranje, a bo predhodno potrebno dogovoriti režim, še dogovarja za uporabo.

Več o tem preberite v novi številki Celjana, ki je izšla danes.