Celje: Park and ride tudi uradno zaživel

Sistem vozlišča P+R (Park and Ride – Parkiraj in se pelji) na Ulici XIV. divizije v Celju, ki je v drugi polovici maja začel poskusno obratovati, so prejšnji teden tudi uradno odprli.
Prvi tovrstni sistem v Celju ponuja možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles KolesCE. Opuščeno in premalo izkoriščeno območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so še pred tremi leti stale stare in povsem dotrajane garaže, so preuredili v kakovostno, funkcionalno in za uporabnike privlačno urbano površino.

Skupno je naložba stala 445 tisoč evrov, od tega bodo približno polovico dobili iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

35 parkirnih mest za osebna vozila

Sistem vozlišča P+R so začeli graditi lani poleti. Konec leta so zaključili z gradbenimi deli, spomladi pa so začeli nameščati opremo. Skupaj je zgrajenih 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta so namenjena  invalidom, štiri pa polnjenju električnih avtomobilov. Neposredno ob parkiriščih je postavljenih 36 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE).
Postavili so tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovano pokrito kolesarnico za pet koles, uredili osem parkirnih mest za avtodome, namestili polnilno postajo za električne avtomobile in zasadili nova drevesa.

Spreminjajo potovalne navade

Evropska unija je iz Kohezijskega sklada sofinancirala izgradnjo park and ride parkirišč predvsem zato, da bi zmanjšali potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšali dolžino poti, ki jo opravimo z osebnimi vozili v samem centru mesta, zmanjšali število vozil v mestnih središčih  ter optimizirali stroške prevozov in s tem pospešili razvoj javnega potniškega prometa.
Številni vozniki v razvitih evropskih mestih so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da sistem vozlišča P+R prinaša veliko prednosti. Uporabnikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja. Tovrstna parkirišča na obrobju mest pa seveda vplivajo tudi na zmanjšanje izpustov in hrupa, kar v mestnih središčih zagotavlja večjo kakovost bivanja.