CELJE Ovadbe za pranje denarja

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je na celjsko okrožno tožilstvo že na začetku novembra podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.

Preiskovalci NPU so kazensko ovadili tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Šlo naj bi za Mirka Tuša in njegovo soprogo ter nekdanjega direktorja Skupine Tuš.

V predkazenskem postopku so ugotovili, da je lastnik celotnega poslovnega deleža gospodarske družbe iz Celja z namenom, da bi sebi in svojemu družinskemu članu pridobil premoženjsko korist, naklepoma napeljal k storitvi kaznivega dejanja direktorja te družbe, da je izrabil svoj položaj.

Omenjeni je na škodo te družbe in z namenom, da lastniku in njegovemu družinskemu članu pridobi veliko premoženjsko korist, po pooblaščencu podal zahtevek za prenos pravice imetnika blagovnih znamk na njiju, prenos blagovnih znamk pa je bil opravljen, ne da bi družba od fizičnih oseb prejela ustrezno plačilo za prenos.

S kaznivim dejanjem je bila pridobiteljema blagovnih znamk – fizičnima osebama – pridobljena velika premoženjska korist v znesku 19,3 milijona evrov, za tolikšen znesek pa je tudi oškodovana gospodarska družba iz Celja.

V nadaljevanju sta fizični osebi prodala blagovni znamki preko družbe iz Hong Konga, katere prikrita lastnika sta, gospodarski družbi v Luksemburg, za kar je družba iz Hong Konga prejela poslovni delež sestrske družbe navedene luksemburške družbe. To sta storila z namenom, da s pranjem denarja zakrijeta ali poskusita zakriti njegov izvor in da se nadalje zakrijejo sledovi izvora ter onemogoči identifikacija imetnika tega premoženja.

S temi aktivnostmi pri prodaji blagovnih znamk sta fizični osebi dosegli povečanje vrednosti premoženjske koristi na 29 milijonov evrov, kolikor znaša vrednost pridobljenega poslovnega deleža.