CELJE Oproščeni Krašovec posvaril višje sodnike

Senat celjskih višjih sodnikov je danes opravil javno sejo zaradi pritožbe specializiranega tožilstva na oprostilno sodbo nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca v zadevi Betnava, zagovarja ga konjiški odvetnik Velimir Cugmas.

Tožilci so se pritožili zaradi domnevno zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Primer je star že desetletje, ključno vprašanje pa je ali so protagonisti (trije soobtoženi so krivdo priznali in kazni prestali) preslepili gospodarsko ministrstvo pri dodeljevanju evropskih sredstev – Krašovcu so tožilci očitali napeljevanje k goljufiji na račun EU v znesku 1,77 milijona evrov, vendar je bil na tretjem sojenju na prvi stopnji oproščen.

»Tožilstvo je dolžno logično, pravilno in življenjsko zaključevati o dejanskem stanju. Če bi tako storilo tudi v tem primeru, do pritožbe ne bi prišlo in bi bila zadeva že pravnomočna«, je Krašovec posvaril sodnike.

Višje sodišče mora o pritožbi odločiti v 30 dneh, primer zastara sredi septembra.