CELJE: Ocena dela župana in ekipe

V zadnjih dveh in prihodnjih proračunih se vidi osredotočenost na razvojne investicije, spodbujene z evropskimi sredstvi in na skrb za kulturno dediščino. Celjski župan pravi, da je sebe najtežje oceniti, a so v novem mandatu veliko dela vložili v stvari, ki zaenkrat še niso vidne.

V Celju ni delitve na opozicijo in koalicijo. Foto: Uroš Urlep.

Tisti, ki redno spremljate seje mestnega sveta lahko večkrat slišite, da se celjski župan rad pohvali, da se v celjskem mestnem svetu ne delijo na koalicijo in opozicijo ter da je svetniško vodilo predvsem delati v korist občanov in mesta. Pa vendar so za govorniškim pultom nekateri pogosteje kot drugi in ti večkrat komentirajo ter podajajo svoje poglede in mnenja na teme, ki so trenutno na dnevnem redu. In marsikdo jih poimenuje kar celjska ‘opozicija’. Povprašali smo svetnike DeSUS-a, Levice in SMC-ja, kako ocenjujejo delo župana in ekipe v novem mandatu, če kaj pogrešajo in česa bi se v knežjem mestu sami lotili prioritetno. Seveda pa je prav, da svoje delo najprej oceni župan.

Sebe je težko oceniti
»Lastno delo je težko objektivno ocenjevati. Po mojem mnenju je ocena nekje med štiri in pet. Veliko dela smo vložili v stvari, ki zaenkrat še niso vidne, to je v pripravo in izdelavo različne projektne dokumentacije,« je konkreten celjski župan Bojan Šrot. Ob tem je izpostavil tudi najpomembnejše realizirane projekte v lanskem letu, ki so rezultat dela mestnega sveta, občinske uprave ter župana in njegove ekipe.

»Opozicija je zgolj ‘lepotna napaka’«
Svetnici stranke DeSUS, Brigita Čokl in Štefka Presker, na naša vprašanja nista odgovorili, a sta v odgovoru zapisali, da v tem trenutku ni pravi čas, da bi nam posredovali kakršna koli mnenja. Samo Seničar je delo župana in ekipe komentiral: »Delo župana je skladno z razmerjem moči v mestnem svetu, saj njegova stranka nadzoruje, določa in usmerja bolj ali manj vse politične odločitve v mestu. Opozicija je zgolj ‘lepotna napaka’ v mestnem svetu, saj so vse odločitve sprejete soglasno oz. z veliko večino.«

Kaj je bilo postorjeno lani, kaj so že uresničeni načrti in kateri so še napovedati v tem mandatu, pa tudi, kaj o delu župana in ekipe pravita svetnika iz SMC Vuga in Jug, preberite v novi številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)