CELJE Obnova sodišča ovira delo sodnikov

Zaradi rekonstrukcije poslopja celjskega sodišča je delo sodnikov zlasti v razpravnih dvoranah v zadnjih tednih zelo moteno. Celo toliko, da so nekatere naroke prestavili, bodisi so jih izvedli v prostorih gospodarskega sodišča onkraj Prešernove.

Kot glavni razlog, zakaj niso energetske sanacije opravili že poleti med sodnimi počitnicami, navajajo dejstvo, da je bila koncesijska pogodba podpisana šele 1. septembra, saj so postopki za sklenitev javno zasebnega partnerstva praviloma dolgotrajni.

Vrednost obnovitvenih del (fasada, menjava oken, inštalacije) je ocenjena na 765.000 evrov in naj bi jih predvidoma končali še ta mesec. 50,1 odstotka stroškov krije koncesionar Petrol (in družba GGE), preostanek pa država.

P.Š.