Celje: O poslovanju javnega zavoda tudi na seji

 

mccKam je izginilo okoli 10.000 evrov iz kavarne, ki bi morali biti na računu Celjskega mladinskega centra, so se spraševali člani celjskega občinskega odbora za finance. Ti so na podatke o dodatnem primanjkljaju naleteli med tem ko so obravnavali letno poročilo o delovanju javnega zavoda, ki je lani pridelal še primanjkljaj v višini okoli 50.000 evrov in ga je morala pokriti celjska občina.

Potem ko je občina pokrila lanskoletni primanjkljaj mladinskega centra, se postavlja vprašanje, kam je izginilo še 10.000 evrov, ki bi jih moral imeti zavod iz naslova prodaje v tamkajšnji kavarni. Kot je razvidno iz poročila občinskega odbora za finance, so na seji odbora razpravljali tudi o tem, kdo bi moral nadzirati višino sredstev v blagajni preko leta, kako so se vodili blagajniški prejemki in izdatki, podpisovali blagajniški dnevniki, kako bi moralo reagirati poslovodstvo. Direktorica zavoda Glorjana Veber pa je člane odbora prosila, naj počakajo na končno notranje revizijsko poročilo. Osnutek poročila je že narejen, po uradni oddaji pa se bodo člani odbora odločili, ali bodo zahtevali tudi zunanjo revizijo.

 

 

 

 

 

 

Oglas