CELJE Nov primer gospodarske kriminalitete v zdravstvu

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete Policijske uprave Celje, so zaključili  predkazenski postopek v zvezi preiskave sumov storitev 40 kaznivih dejanj s področja korupcije – kazensko pravno kvalificiranih kot nedovoljeno prejemanje in dajanje daril.
Včeraj in predvčerajšnjem so na podlagi usmeritev Specializiranega državnega tožilstva in izdane sodne odredbe na območju policijskih uprav Celje in Novo mesto opravili deset hišnih preiskav. V njih je sodelovalo 40 kriminalistov in policistov Policijske uprave Celje.
Očitanih kaznivih dejanj je osumljenih sedem fizičnih oseb, trije samostojni podjetniki in zastopnika dveh gospodarskih družb, ki so od leta 2022 z javnim zdravstvenim zavodom (z območja Policijske uprave Celje) z vnaprej dogovorjenim sodelovanjem delovali na način, da so storitve, potrebne za nemoteno delovanje zavoda, katerih vrednost je sodila v okvir tako imenovanih evidenčnih javnih naročil, organizirali z izbiro favoriziranih ponudnikov, ki so sami priskrbeli konkurenčne ponudbe. To pomeni, da je zavod postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno, ne pa skladno z načeli o javnem naročanju in dobrem gospodarjenju z javnimi sredstvi.
S preiskavo je bilo ugotovljeno tudi, da sta osumljenca, zaposlena v zavodu, pred formalno izvedbo posla osumljenim izvajalcem sporočala podatke o višini sredstev, ki jih ima zavod na razpolago za posamezni posel. S tem sta favoriziranemu ponudniku omogočila, da se je s ponudbo čim bolj približal maksimalni vrednosti razpoložljivih sredstev zavoda. Tako so favorizirani ponudniki cene storitev v zameno za pridobitev posla dvignili do 30 odstotkov od takrat veljavnih cen na trgu. Dvig cen je predstavljal vrednost daril zaposlenih v zavodu oziroma neopravičeno bogatenje favoriziranega ponudnika na račun javnih sredstev.
S preiskavo za enkrat še ni bilo ugotovljeno, da bi se dogovarjanja preiskovanih poslov nanašala na dobavo medicinske opreme oziroma zdravil, temveč izključno na investicije oziroma materialno tehnična sredstva ter storitve potrebne za nemoteno delovanje javnega zavoda, so še sporočili iz celjske policijske uprave.