CELJE Nekaj manj kaznovalnih nalogov

Na celjskem okrajnem sodišču so do konca junija prejeli 121 predlogov tožilstva za izvedbo kaznovalnih nalogov, kar je nekoliko manj, kot v prejšnjih letih. Sodniki so do polletja tako spisali 59 sodb, vsaka tretja je bila razveljavljena.

Gre za najmilejšo in najhitrejšo obliko kaznovanja obdolžencev, ki so storili manjša uradno pregonljiva kazniva dejanja. S sodbo po kaznovalnem nalogu ni mogoče izreči zaporne kazni, lahko pa se določita pogojna in denarna kazen.

Postopek je hitrejši in racionalnejši ter ne predpisuje takse. Če se obdolženci pritožijo, bo sodišče po skrajšanem postopku opravilo obravnavo, kjer bodo za razliko od naloga lahko podali tudi zagovor.

Oglas