Celje: Na Šolskem centru Celje gradijo težko pričakovani prizidek

Na Šolskem centru Celje, ki letos praznuje 60 let delovanja, so že začeli z deli za težko pričakovano izgradnjo prizidka. Stal bo več kot milijon evrov, dijaki pa bodo vaje v novih specializiranih učilnicah prvič opravljali že v prihodnjem šolskem letu.

Kot je povedal direktor Šolskega centra Celje, Igor Dosedla so od leta 2015 skupno odkupili tri tisoč kvadratnih metrov sosednjih zemljišč in odstranili dotrajane objekte. Zadnji dve leti so se ukvarjali s pridobivanjem ustreznih dokumentov za gradnjo prizidka in marca letos dobili gradbeno dovoljenje za začetek del. Za izgradnjo so 170 tisoč evrov dobili od pristojnega ministrstva, preostanek je izključno denar zavoda.

Nov prizidek bo imel približno 700 kvadratnih metrov notranje površine. V njem bodo prostor našle specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.

Šolski center Celje trenutno obiskuje 2995 dijakov na petih različnih šolah, 400 študentov višješolskih programov in tisoč udeležencev različnih oblik izobraževanja odraslih. Poleg matične šole na Lavi pouk poteka tudi na Kosovelovi in Ljubljanski ulici.