CELJE Mreža kolesarskih povezav se širi

Do konca meseca naj bi delavci dokončali ureditev kolesarske steze ob Savinjskem nabrežju. Obstoječemu pločniku bodo dogradili enostransko dvosmerno stezo, ki so bo pri mostu čez Savinjo v krožišču navezala na obstoječo stezo.

Zaradi spremenjenega prometnega režima bo na tem delu (in na začetku Ljubljanske ceste) manj parkirišč.

Za Savinjskim nabrežjem bodo začeli urejati talne označbe na Gosposki – prometni pas bo namenjen mešanemu prometu, na tlakovanih površinah bo kolesarska povezava označena z vertikalno signalizacijo. Trg Celjskih knezov bo poslej imel sredinsko črto s talnimi označbami za obojestranski pomožni kolesarski pas. Prešernova ulica bo dobila pas, namenjen mešanemu prometu (sharrow), navezujoča se Ljubljanska cesta (predel v središču mesta) pa bo dobila označbe za obojestranski pomožni kolesarski pas.

Mesto bo še letos tako imelo že 44 na novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 kilometrov.

Več preberite v Celjanu.

Oglas