Celje: Mestni svet sprejel drugi rebalans proračuna

Foto MOC

Mestni svet Mestne občine Celje je po hitrem postopku sprejel drugi rebalans proračuna za letošnje leto. V skupnem seštevku znašajo prihodki v rebalansu proračuna nekaj manj kot 67 milijonov evrov, kar predstavlja 96 odstotkov proračuna oziroma znižanje v višini dobra 2,5 milijona evrov. Predvideni odhodki znašajo nekaj več kot 67,5 milijona evrov oziroma 92 odstotkov proračunske vrednosti, gre za razliko v višini slabih šest milijonov evrov. Predviden proračunski primanjkljaj je glede na proračun manjši za pol milijona evrov in znaša 14 odstotkov proračunske vrednosti. V rebalansu proračuna je predvideno tudi nižje zadolževanje, in sicer do višine največ 3 milijone evrov oziroma največ do polovice vrednosti, predvidene v proračunu.

Oglas