CELJE LJUBLJANA Škoberne uspel še z inšpekcijskim nadzorom

Nekdanji celjski kazenski sodnik Milko Škoberne, ki je bil februarja pogojno izpuščen iz zaporov na Dobu, je uspel tudi z uvedbo inšpekcijskega nadzora na pravosodnem ministrstvu. Ugotovljene so bile kršitve v postopku za njegov pogojni izpust, našli naj bi jih tudi pri drugih zapornikih.

Škoberne je pohitel z objavo dokumenta inšpektorata za javni sektor, kjer je navedeno, da so ugotovili nekatere kršitve določb zakona o upravnem postopku in uredbe o upravnem poslovanju. Inšpektor je pravosodni ministrici Andreji Katič naložil sprejem ukrepov za odpravo pomanjkljivosti in napak, Škoberne pa je v komentarju na facebooku navedel, da nad zaporniki in njihovimi pravicami vsi dvigajo roke, da pa se verjetno nikomur ne bo zgodilo ničesar.