CELJE Kako povečati stanovanjski fond?

V Mestni občini Celje so začeli oblikovati novo strategijo stanovanjske politike. Ta naj bi v naslednjih letih prinesla več stanovanj in ublažila pritisk na neprofitne stanovanjske enote.

Trenutno ima celjsko občinsko podjetje Nepremičnine v lasti 2015 stanovanj, v kratkem bi jih potrebovali vsaj še 400. Zaradi previsokih tržnih cen jih ne morejo odkupovati. A

li bi prosilcem za neprofitna stanovanja lahko pomagali preko javne najemne službe, pa odgovarja direktor Nepremičnin Primož Brvar. »Institut javne najemne službe, kjer bi lastniki stanovanjskemu skladu oddali stanovanje, ta pa po neprofitni najemnini naprej najemnikom, ni zaživel. Tudi zato, ker jih je večina dotrajanih, lastniki pa so precej pogojevali ceno in ročnost. Neprofitne najemnine so bile dolgo zamrznjene, zato so bile Nepremičnine prisiljene prodajati lastna stanovanja, da so lahko vlagali v prenovo, kot je bila energetska.

Več preberite v Celjanu.