Celje je spet lepše

Občanke in občani Celja so znova dokazali, da imajo odgovoren odnos do okolja in da so kot lokalna skupnost povezani tudi na področju prostovoljstva. Z veseljem so se odzvali vabilu Mestne občine Celje na čistilno akcijo, zavihali rokave in v svojih mestnih četrtih ali krajevnih skupnosti očistili okolje. Zaradi epidemije so med čiščenjem dosledno upoštevali vse že dobro znane ukrepe in priporočila. Akcije se je udeležilo tudi vodstvo občinske uprave, ki je čistilo priljubljeno sprehajalno pot ob Savinjskem nabrežju, brežine reke Savinje in Mestni park.

Čistile vse mestne občine

Za akcijo čiščenja okolja so se pred kratkim dogovorili župani mestnih občin na videokonferenčnem sestanku Skupščine Združenja mestih občin Slovenije. »Z akcijo, ki je  potekala v vseh mestnih občinah, smo obeležili tudi svetovni dan Zemlje, ki je bil 22. aprila in je letos posvečen podnebnim spremembam,« so poudarili na Mestni občini Celje.