Celje je postalo ‘plastično’

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) se že pet let zapored aktivno vključujejo v Meseca prostora, ki že več kot desetletje poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Oktobrske dejavnosti na vseh treh programih (splošna in likovna gimnazija, predšolska vzgoja) tako ponujajo priložnost refleksije in različnih akcij na področju trajnostnega in okoljskega razvoja.
Še posebej dejavni so pri tem dijaki umetniške gimnazije – likovne smeri, ki pri predmetu bivalna kultura v sodelovanju z mentorji z Zavoda SR pripravljajo urbanistične delavnice poimenovane Enajsta šola pod mostom, letos z naslovom (Brez)mejno – plastično mesto. (Brez)mejno je namreč krovna tema letošnjega šolskega leta na GCC v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike.
Drugačna uporaba odpadne embalaže
Eden od korakov delavnic je bilo tudi iskanje inovativnih načinov za uporabo odpadne embalaže in v ta namen so dijaki en teden zbirali odpadne kose v njihovih gospodinjstvih in iz njih kreirali oblačila in modne dodatke. Z »modno revijo« v središču Celja so nato mimoidoče opozorili na nujen razmislek o alternativnih načinih ponovne uporabe plastike. V zaključnem delu delavnic se je letošnja tematika povezala s prostorskim razvojem in mestom tako, da so dijaki iz odpadnih plastenk izdelali inštalacijo ter jo namestili v javni prostor mesta. (UC)

Oglas