CELJE Holčeva bo krivdo zavrnila dvakrat

Celjsko okrožno sodišče danes ni opravilo predobravnavnega naroka za odvetnico Varjo Holec, ki je nekdaj zastopala bivšega direktorja TEŠ-a Uroša Rotnika. Holčeva je zaradi bolezni odsotnost upravičila preko svojega zagovornika Blaža Kovačiča Mlinarja, sodišču pa sporočila, da krivde ne priznava in da želi primer čim hitreje končati.

Specializirano tožilstvo ji očita oviranje dokazovanja, ker je podpisala izjavo, da je videla originalno listino o Rotnikovem vlaganju v hrvaške investicijske sklade (s čemer ta dokazuje izvor svojega premoženja), ta listina pa je iz davčnega spisa izginila. Po mnenju obrambe gre za absurd, saj v tistem času ni bil sprožen noben kazenski postopek, zato o oviranju dokazovanja ni mogoče govoriti.

Sodnica Mojca Turinek bo narok za Holčevo opravila 7.junija, ki pred začetkom glavne obravnave, kjer ji bosta na zatožni klopi družbo delala Rotnik in hrvaški poslovnež Aleksander Hrkač.