Celje: Dvig cen storitve pomoči na domu

Dom ob Savinji Celje že od leta 1999 za Mestno občino Celje izvaja storitve pomoči na domu. Pripravil so nov predlog cene storitve pomoči na domu, ki z marcem dviguje cene storitev. Stara cena od ponedeljka do sobote je znašala 19,95 € na uro, nova pa je 20,36 € na uro. Nedeljska cena je znašala 24,26 €, nova je 25,57 € na uro, za državni praznik 25,13 € na uro, nova pa je 27,31 € na uro. Cena za uporabnika storitve se je dvignila s 5,50 € za uro pomoči na 5,70 € za uro pomoči.

Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev socialne oskrbe na domu, niti nimajo premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Celje zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.