CELJE Ducman dobi še tretjega psihiatričnega izvedenca

Pričakovati je bilo, da bosta na dopoldanskem sojenju Gregorju Ducmanu, ki se zagovarja za umor mame lanskega marca v Zalogu pri Šempetru, psihiatrična izvedenca dr. Peter Pregelj in dr. Bojana Avguštin Avčin vztrajala na svojih mnenjih.

Kljub temu, da sta po zaslišanju psihiatrinje PB Vojnik Valentine Winkler Skaza, ki je Ducmana pregledala na dan zločina, prejela dodatno dokumentacijo, ki naj bi pripomogla k razjasnitvi vprašanja, ali je bil obtoženi v času dejanja prišteven, stališč nista spremenila.

Pregelj vztraja, da pri obtoženem ni znakov psihoze, Avguštin Avčinova pa da je za takšno  diagnosticiranje potrebno veliko več časa in dela s pacientom, zato se ni mogla opredeliti.

Sodišče je nato ugodilo predlogu zagovornice Rosvite Gabrilo, naj tretje mnenje podajo pri komisiji za fakultetna izvedenska mnenja ljubljanske univerze, po potrebi pa bodo na sodišče poklicali še zavodskega psihiatra celjskih zaporov Dušan Lundra.

Zaradi dodatnih zapletov in nejasnosti so naslednji junijski narok preklicali, sojenje se bo nadaljevalo 1. septembra.

Več preberite v Celjanu.

Oglas