Celje: Dodatni ukrepi za zaščito vrtčevskih otrok

Mestna občina Celje je z Ministrstva za okolje in prostor prejela dopolnitev protokola ravnanj v povezavi z zdravjem otrok pri igri na otroških igriščih vrtcev. V vseh treh javnih celjskih vrtcih so zato sprejeli dodatne ukrepe, da bi bili otroci čim manj izpostavljeni onesnaženim tlom in prahu, ki se dviga s tal.

Otroci se do nadaljnjega igrajo samo na utrjenih površinah oziroma na tistih delih igrišča, kjer lahko poskrbijo za njihovo varno igro. Vsa vrtčevska igrišča so za zunanje uporabnike po koncu poslovnega časa vrtcev zaprta. Doslej je bila izjema samo vrtčevsko igrišče na Kajuhovi  ulici 5, ki je bilo po zaključku poslovnega časa vrtcev ter ob sobotah, nedeljah in praznikih odprto za zunanje uporabnike.